Ako správne používať stránky:

Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.


 
Kalinov

 


Kalinov leží v Nízkych Beskydách v nadmorskej výške 453 m, v doline Hlbokého potoka pri štátnej  hranici s Poľskom. Susedí s chotármi obcí Habura, Borov, Vydraň., Palota. V chotári prevládajú súvislé lesy - buk, breza.
Kalinov stojí na mieste, ktoré už za Rímanov stálo na ceste z Potisia k Baltu. Z 18. storočia pochádza  gréckokatolícka cerkev Nanebevzatia Panny Márie, projektovaná tereziánskou stavebnou kanceláriou.
Pri cerkvi je 300-ročná lipa. 20. storočie začalo dramaticky. Počas 1.svetovej vojny takmer dve tretiny byvateľov presťahovali vtedajšie úrady z Kalinova k Trebišovu a do Miškolca. V obci bol postavený pomník ako pripomienka oslobodenia prvej obce v Československu počas 2. sv. vojny. 
Od r.1962 je v obci Domov sociálnych služieb pre deti a mládež. V Kalinove sa začína štafetový beh vďaky, mieru a svornosti: Kalinov-Dukla-Prešov-Vejnár-Banská Bystrica (v r.2007 už 36.ročník).  V obci sa nachádza Dom Slovanov.


 

 

Fotogaléria:

Srdečne vítame všetkých, ktorí zablúdili na tieto stránky. Stránky boli vytvorené za účelom sprístupniť verejnosti krásy prírody z okolia Kalinova ako aj množstvo ďalších informácií. Je to nádherný kus zeme na severovýchode Slovenska, ktorý si zaslúži šíriť jeho krásu aj prostredníctvom internetu.

 

 

 


 


 
 


 
Návštevnosť:
[CNW:Counter]