Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,  či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatvárať.Kostol

 

 

Cerkev Nanebevzatia Panny Márie - gréckokatolícka cerkev pochádza z 18. storočia. Patrí k typu vychodoslovenských gr.kat. kostolov, projektovaných tereziánskou stavebnou kanceláriou. Jedoloďový priestor s polkruhovým presbytériom je zaklenutý pruskými klenbami. Na severneja južnej strane lode malé polkruhové výklenky naznačujú transeptálny zámer. Veža vstavaná západného priečelia. Nad vstupom letopočet 1929, datujúci opravu kostola. Vnútorné zariadenie pochádza z čias poslednej opravy.

.

 
 
 
Kalinov 2007

Kalinov 2007
Kalinov 2007