Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.

 
 


Pamiatky obce Kalinov
Z 18. storočia pochádza gréckokatolícka cerkev Nanebevzatia Panny Márie. Patrí k typu vychodoslovenských gr.kat. kostolov, projektovaných tereziánskou stavebnou kanceláriou. Jedoloďový priestor s polkruhovým presbytériom je zaklenutý pruskými klenbami. Na severneja južnej strane lode malé polkruhové výklenky naznačujú transeptálny zámer. Veža vstavaná západného priečelia. Nad vstupom letopočet 1929, datujúci opravu kostola. Vnútorné zariadenie pochádza z čias poslednej opravy.


Pamätník prvej oslobodenej obce v II. svetovej vojne na území Československa so súsoším F.Gibalu. Bol postavený v roku 1969. Obec Kalinov bola oslobodená 21.septembra 1944. Pri pamätníku sa konajú oslavy oslobodenia. Nachádza sa v strede obce.

 Pamätny kameň vojakom Sovietskej armády, je umiestnený pri pamätníku v strede obce. Kalinov oslobodili vojaci 3. horského streleckého zboru prvej gardovej armády 4. ukrajínského frontu 21. septembra 1944.

 


Cintorín vojakom sovietskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Kalinova. Nachádza pri kostole. Cintorín je oplotený novopostaveným plotom a je udržiavaný.

 

.
Pamätná tabuľa na budove OcÚ v Kalinove