Ako správne používať stránky :

Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.


 
DSS Kalinov

 

Domov sociálnych služieb v Kalinove je rozpočtová organizácia. Zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj . Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a štatutárnym zástupcom je jeho riaditeľ.

Domov sociálnych služieb v Kalinove je zariadenie, v ktorom je poskytovaná celoročná starostlivosť občanom s mentálnym a telesným postihnutím, ktorí spĺňajú podmienky pre umiestnenie v domove sociálnych služieb.
 

 


Sídlo DSS:
Domov sociálnych služieb
068 01 KALINOV


Kontakt na DSS:
tel.: 00421 57 7321533
fax: 00421 57 7321979

E-mail na DSS:
dsskalinov@centrum.sk

Web: www.dsskalinov.sk


 


 

 


 
 


 
Návštevnosť:
[CNW:Counter]