lista

 


2

 

PZ Sloboda

Stanovy

Kontakty

Kalendár podujatí

Fotogaléria

Dni sv. Huberta

Pre poľovníka

Kalendár lovu zveri

Poľovnícka legislatíva

Poľovnícky kódex

Poľovnícky poriadok

Poľovnícké tradície

Poľovnícké recepty

Poľovnícke skúšky

Webové linky

Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatváraťKontakty
 

Poľovnícke združenie Sloboda Kalinov
068 01 Kalinov

Dátum vzniku: 17 Decembra 1996

IČO: 17069424
DIČ: 2021215207

tel: +421
e-mail:

Výbor PZ :

Černega Alexander - predseda a štatut. zástupca
Ing. Kocan Michal - tajomník
Ing. Černega Alexander- poľovný hospodár
Ing. Kocan Jozef - finančný hospodár

Palej Ladislav - strelecký referent PZ

Ing. Kovan Pavel - kynologický referent PZ

Dozorná rada PZ :

JUDr. Daňo Ivan- predseda
PHDr. Kokuľa Vladimír- člen