lista

 


2

 

PZ Sloboda

Stanovy

Kontakty

Kalendár podujatí

Fotogaléria

Dni sv. Huberta

Pre poľovníka

Kalendár lovu zveri

Poľovnícka legislatíva

Poľovnícky kódex

Poľovnícky poriadok

Poľovnícké tradície

Poľovnícké recepty

Poľovnícke skúšky

Webové linky

Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatváraťSprávny čas na lov diviakov

 

 

Od júla lovíme diviačiu zver bez rozdielu veku a pohlavia.

V záujme efektívnosti regulácie stavov diviačej populácie povoľuje legislatíva na Slovensku loviť túto zver bez rozdielu veku a pohlavia už od začiatku júla. Môžeme tak naplno rozbehnúť plnenie plánu lovu vo všetkých vekových kategóriách a loviť diviaky prakticky na stretnutie. Napriek tomu by sme sa mali riadiť niekoľkými pravidlami. Najmä dbať na presnosť zásahov, aby zver zostala v ohni. Nejedna úspešná dohľadávka sa totiž končí sklamaním z nájdenia znehodnotenej, zaparenej zveriny. Pri vysokých teplotách mäso rýchlo podlieha skaze.

Výber

Pri súčasnej populačnej hustote je pravdepodobné, že na vnadiská za súmraku vytiahne celá črieda. Staré, nevraživé kance sa však na takýchto masových stretnutiach nezúčastňujú, na tie si treba počkať. Väčšinou chodia až po polnoci. Skúsení jágri odporúčajú uloviť z čriedy vždy čo najmenšieho jedinca, najlepšie takého, ktorý sa drží bokom. Tým vraj nič nepokazíme. V oblastiach s enormným výskytom diviakov je potrebný efektívny zásah do populácie. Tu odborníci odporúčajú zvoliť selektívny výber diviačíc z čriedy, v najlepšom prípade sa zamerať na vodiace lanštiačky a neskôr postupne odloviť aj ich odrastené diviačatá. Väčšinou sa po ulovení matky zdržiavajú nablízku. Ak ulovíte najprv diviača, diviačica si dané miesto „zapamätá“ a minimálne týždeň, ak vôbec, ju tu neuvidíte. Efektivita lovu ide potom bokom.

Dva splny

Apropo, čas lovu. Do karát nám hrá, že v júli je prakticky dvakrát spln. Máme tak možnosť počas deviatich dní a nocí naplno loviť diviaky, samozrejme, pri dodržaní podmienok jasných mesačných nocí a s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky. Tento mesiac je zaujímavý aj tým, že slnko vychádza okolo piatej hodiny ráno, začiatkom júla trocha skôr, a zapadá približne o pol deviatej večer. Legislatíva umožňuje lov dve hodiny pred východom a dve hodiny po západe slnka, takže v júli môžeme loviť diviaky približne od tretej rána až do pol jedenástej večer. Ak neprídu k posedu večer, treba si zo štyri hodinky pospať a nad ránom sa uvidí! Diana nám určite dopraje. Do začiatku srnčej ruje by sme tak mali výrazne prispieť k splneniu plánu lovu diviačej zveri.

Lovu zdar ! 
 

 

1254

Akú zver lovíme v roku 2016?

V zmysle zákona o poľovníctve, vyhlášky, ktorou sa vykonáva, a jej novely lovíme:

Celoročne je povolený lov:

 
líška hrdzavá, diviača, lanštiak, ondatra pižmová, nutria riečna, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, jeleník (pasrnec) bielochvostý, jeleň sika, samec muflóna lesného iba vo zverniciach, jazvec lesný len v samostatných a uznaných bažantniciach, kuna skalná, kuna lesná a tchor tmavýv bažantniciach a v lokalitách hlucháňa a hoľniaka a v revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej

 

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december