lista

 


1

 

PZ Sloboda

Stanovy

Kontakty

Kalendár podujatí

Fotogaléria

Dni sv. Huberta

Pre poľovníka

Kalendár lovu zveri

Poľovnícka legislatíva

Poľovnícky kódex

Poľovnícky poriadok

Poľovnícké tradície

Poľovnícké recepty

Poľovnícke skúšky

Webové linky

Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatváraťDni sv. Huberta

 

 

Slávnosti sv. Huberta sú každoročnou tradíciou v regióne. Tento rok  sa organizovaním tejto krásnej akcie podujali poľovnícke združenia a spoločnosti okresu Medzilaborce, ktoré zvládli túto úlohu na výbornú.  

10. septembra 2017 sa v Medzilaborciach konali Dni sv. Huberta v Medzilaborciach na amfiteatri. Začali sa Svätohubertovskou gréckokatolíckou svätou omšou. Program patril aj vystavnému predvádzaniu poľovníckych psov, vystúpeniu trubáčov, súťažne ukážky umenia vábenia zveri. V prográme stretnutia poľovníkov nesmela chýbať aj súťaž o najlepší guláš, kde sa zučastnilI poľovníckÉ družstvá. Nechýbalo ani družstvo PZ Sloboda Kalinov.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Legenga o sv. Hubertovi

V diele II Acta sanctorum" sa legenda o Sv. Hubertovi opisuje nasledovne:
Hubert (656-727) bol aquitánskym princom. Žil vel'mi rozpustilo a vel'mi neviazaným spôsobom holdoval lovu. Raz sa mu však na pol'ovačke medzi parohami jeleňa, ktorého prenasledoval na koni, zjavil ukrižovaný a povedal mu: " Hubert, prečo lovíš neustále lesné zvieratá? Je už na čase, aby si začal hl'adat' mňa, lebo ja som Pán a tvoj Boh, ktorý bol dnes za teba a všetkých l'udí ukrižovaný".    Hubert sa zl'akol, zosadol z koňa, pokl'akol a povedal:" Pane Bože už viackrát som o tebe počul, ale aj napriek tomu som doteraz v teba neveril a neuctieval som t'a ako pravého Boha. Povedz mi, čo chceš, aby som urobil, ukáž mi cestu pravdy a tvojej vôle".     A Ježiš mu odpovedal:   "Choď k biskupovi Lambertovi do Maastricku, ktorého si si už aj tak prial vidiet'. Bude t'a učit' a povie to čo musíš urobit', aby si si mohol zaslúžit' život večný".    Keď to pán povedal, zmizol. Hubert sa spoločne so svojimi sluhami vrátil v pokore domov. Naučil sa vážit' si zvieratá a prírodu. Prijal krest'anstvo a keď r. 708 Sasi zavraždili biskupa Lamberta, stal sa jeho nástupcom a venoval sa misijnej činnosti v oblasti Ardén. Po smrti bol vyhlásený za svätca a stal sa patrónom všetkých pol'ovníkov.

 

Dni Sv. Huberta - patróna poľovníkov - to je vhodná príležitosť, zdroj poučenia i zábavy pre všetkých milovníkov kultúry, prírody i poľovníctva.

tr>
Dni sv.Huberta .2017

Dni sv Huberta .2017

Dni sv Huberta .2017