Ako správne používať stránky :
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatvárať.Súčasnosť

 

Kalinov - prvá oslobodená obec v ČSR. Obec má 301 obyvateľov, veľkosť katastra 1780 ha. Cez obec preteká potok s rovnomenným názvom Kalinov.

Z 18. storočia pochádza gréckokatolícka cerkev Nanebevzatia Panny Márie, projektovaná tereziánskou stavebnou kanceláriou. Pri cerkvi je 300-ročná lipa.V obci bol postavený pomník ako pripomienka oslobodenia prvej obce v Československu počas 2. sv. vojny. Od r.1962 je v obci Domov sociálnych služieb pre deti a mládež. V Kalinove sa začína štafetový beh vďaky, mieru asvornosti: Kalinov-Dukla-Prešov-Vejnár-Banská Bystrica (v r.2005 34.ročník). V obci sa nachádza Dom Slovanov.

V Kalinove sa po celé stáročia používalo a dodnes používa rusínske nárečie. Jazyk sa postupne vyvíjal a bol ovplyvňovaný mnohými faktormi. Menil sa od doliny k doline a v niektorých drobnostiach i od dediny k dedine. Je preto v niektorých detailoch jedinečný pre niektorú oblasť či dedinu. Toto nárečie je v súkromí obyvateľmi stále používané a patrí teda k identite obce.

.


 
 
 
Kalinov

Kalinov

Kalinov

Kalinov