Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatvárať.Oslobodenie Kalinova

 

 

Kalinov bol oslobodený 21. septembra 1944 ako prvá obec v bývalom Československu. V týchto dňoch uplynulo 70 rokov, od kedy prebehli v obci boje, počas ktorých bol oslobodený Kalinov. Tu sa začalo oslobodzovanie Československa, ktoré znamenalo koniec 2. svetovej vojny.

Spomienke na oslobodenie Kalinova patrila slávnosť, ktorá sa uskutočnila v sobotu 20. septembra 2014 položením vencov k Pamätniku oslobodenia. Piektny akt bol ukončený symbolickým zazvonením zvona a vypustením holubíc na znak ukončenia vojny.

Slávnosť pokračovala v poobedňajších hodinách kultúrným programom, počas ktorého starosta obce pokrstil knihu, ktorá pri tejto príležitosti vznikla.

Záverom spomienkových osláv bola rekonštrukcia samotných oslobodzovacích bojov. Historiu oslobodenia si pripomenuli okrem množstva divákov aj 100 vojakov v dobových uniformách, s dobovými zbraňami a pokríkmi.

 

 

 

.

 
 
 
Oslavy - 20.9.2014

Oslavy - 20.9.2014

Oslavy - 20.9.2014

Oslavy - 20.9.2014

Oslavy - 20.9.2014