Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.


 


Cykloturistický chodník Kalinov - Moszczaniec
 


Chodník – je súčasťou cykloturistického chodníka a oddychových zón na trase Kalinov - Moszczaniec - Komancza- Nowy Lupkow- Palota - Kalinov.

Cykloturistický chodník je spolu s informačnými tabuľami, oddychovými zónami či ohniskom určený pre obyvateľov pohraničia a všetkých návštevníkov tohto regiónu.

Cieľom výstavby chodníka bolo využiť prírodný, kultúrny a historicky potenciál prihraničných regiónov pre aktívny relax, športové vyžitie a spoznávanie kultúry nárov žijúcicha na oboch stranách hranice.

Príroda v okolí Kalinova - územie sa nachádza v provincii Nizké Beskidy, oblasti Východné Karpaty, Laboreckej Vrchoviny. Povrch má intenzívne rozčlenený do chrbtov a eróznych brázd. Nadmorská výška chrbtov sa pohybuje v hodnotách 500 - 700 m n.m. Krajina je štrukturovaná ako rozľahlá lesná krajina s pasienkami, poliami, hoľami alebo lúkami. Typické pre krajinu sú bukové a jedľové lesy, vŕbovo-topoľové a jelšové lesy a podhorské kosné lúky. Územie pri Kalinove patrí do chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Rastie tu mnoho vzácných a chránených rastlín. Žije tu vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá, kuna lesná a skalnatá, v&dra riečna. Bežne sa tu vyskytuje diviak lesný, jeleň lesný, srnec lesný, líška obyčajná, jazvec obyčajný. Z Poľska tu zablúdi i los a zubor.

 


 

Mapa

Chodník

Odpočívadlá

Informačné tabule