Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.


 


DanováDanová – patrí k doposiaľ málo známym turistickým oblastiam. Jedinečná príroda, vhodné prírodné podmienky a iné dannosti poskytujú priestor na rôzne aktivity. Špeciálne vynikajúce vlastnosti klímy (nachádzajú sa tu klimatické kúpele) a pokojné, tiché prostredie predurčujú Danovú na príjemné stravenie voľného času doplneného o rôzne typy pohybových aktivít.

Danová sa nachádza 6 km od Medzilaboriec. Nachádza sa tu rekreačné stredisko, kde okrem služieb spojených s ubytovaním a stravovaním, je možné využívať turistické a cykloturistické trasy, ihriská, lyžiarské zjazdovky, trate pre bežecké lyžovanie, ...

Danová zasahuje do katastrálnych území 3 obcí a to: Kalinov, Vydraň a Medzilaborce. V súvislosti s budovaním jednotnej sústavy chránených území členských krajín Európskej únie (tzv. NATURA 2000 ) bola Danová na výmere 891,34 ha z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu zaradená ako chránené územie európskeho významu (SKUEV0211 Davová).

Biotop tvoria porasty nezmiešaných bučín a zmiešaných jedľovo-bukových lesov spravidla s bohatým viacvrstvovým bylinným podrastom, ktorý tvoria typické lesné tieňomilné rastliny. Vyskytujú sa na rôznom geologickom podloží na miernejších svahoch, na vlhkých pôdach dobre zásobených živinami. Porasty sú charakteristické vysokým zápojom drevín, v podhorských bučinách často chýba krovinové poschodie alebo je iba slabo vyvinuté. Pri hromadení bukového opadu je typická nízka pokryvnosť bylinného poschodia len do 1,5 %. V rámci Slovenska je to najrozšírenejší typ biotopu pokrývajúci rozsiahle plochy od Malých Karpát až po Východné Karpaty.

Zima na Danovej – Danová v zime patrí k vyhľadávaným lyžiarskym strediskám. Je tu dostatok snehu a okolité zjazdovky poskytujú možnosť vynikajúceho zjazdového lyžovania. Zjazdovky sú upravované s umelým zasnežovaním. Svahovité terény na Danovej poskytujú možnosť aj bežeckého lyžovania. Ubytovať sa možno v blízkom stedisku pod zjazdovkami.

Informácie o zjazdovkách

Nadm.výška. základne zjazdoviek: 490 m n.m.
Nadm. výška. vrcholu zjazdoviek:  700 m n.m.
Prevýšeni : 210 m
Celková prepravná kapacita:  1100 osôb/hodinu
Celkový počet zjazdoviek: 3
Celkový počet vlekov: 2       
Detský vlek: áno      
Umelé zasnežovanie:  áno
Dĺžka trás zasnežovaných umelým snehom: 800 m
Dĺžka osvetlených trá :  0 m
Vybavenie strediska: lyžiarska škôlka, skiservis, pohostinstvo/bufet, reštaurácia*
Outdoor: neudržiavané trasy pre bežkárov, jazda na saniach
Parkovanie: bezplaté do 100 m od vlekov - 90 miest 

 

SKUE0211 - Danová

Danová

Danová

Danová

Danová